Praktische Info

Opname

Algemene info

De behandelende arts spreekt met u een opnamedatum en -uur af. Bij uw komst meldt u zich aan bij de onthaal- en inschrijvingsdienst (gebouw O - gelijkvloers). Hier worden de administratieve verrichtingen voor uw opname in orde gebracht. Afhankelijk van het kamertype wordt ook een voorschot gevraagd dat u dient te betalen bij inschrijving.

Aandachtspunten

Contact met thuis, vrienden en kennissen doorbreekt het soms eentonige ziekenhuisverblijf. Toch zijn er beperkingen nodig aan bezoek. Enerzijds om u voldoende rust te bieden en uw herstel te bevorderen. Anderzijds om de organisatie van de zorg mogelijk te houden.

 Onze bezoekuren

 • Algemeen is bezoek toegelaten tussen 14 en 20 uur. Het einde van het bezoek wordt aangekondigd en wij vragen u om dit te respecteren.
 • Binnen de dienst Intensieve Zorgen is er bezoek van 14.45 tot 15.30 uur en van 19 tot 19.30 uur.
 • Binnen de dienst palliatieve zorgen kan u altijd op bezoek komen.
 • Binnen de kraamkliniek is bezoek toegelaten van 14 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur.
       

Wat meebrengen

Voor uw persoonlijke verzorging

 • Handdoeken, washandjes, zeep, kam, tandpasta en tandenborstel, scheergerei
 • Persoonlijk linnen en kledij, pantoffels,... Zorg voor een kamerjas. Bij het verlaten van uw kamer dient u een kamerjas te dragen.
 • Bij opname van een kind kan een verrtrouwd speeltje of een knuffel het verblijf aangenamer maken
 • Geld, sieraden en waardevolle zaken laat u thuis. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal

Voor de administratie van uw verblijf

 • Identiteitskaart
 • SIS-kaart en kleefvignetten van de gerechtigde
 • Kaart van uw hospitalisatieverzekering
 • Bij opname ten gevolge van een arbeidsongeval: naam en adres van de werkgever, naam en polisnummer van de verzekering
 • Naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon die opgebeld kan worden.

Voor uw medische zorgen

 • Verwijsbrief of andere documenten die uw behandelende geneesheer u bezorgde
 • Uw bloedgroepkaart
 • Resultaten van onderzoeken en radiografieën
 • De geneesmiddelen die u thuis inneemt
 • Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u alle medicijnen die u nodig heeft. Neem zelf in geen geval medicijnen in zonder met de verpleegkundige na te gaan of deze combineerbaar zijn met uw behandeling in het ziekenhuis.
 • Indien u een dieet volgt of allergisch bent voor bepaalde stoffen, deelt u dit mee zodat men er rekening mee kan houden

Tip: Neem uw hospitalisatieverzekeringspolis goed door vóór uw opname. Het is belangrijk om goed na te gaan in welke mate en voor wat uw verzekering tussenkomt.

Terug naar huis

Bij het verlaten van het ziekenhuis hebt u nodig

 • brief van de arts bestemd voor de huisarts
 • geneesmiddelen voor de eerste dag(en)
 • eventueel een voorschrift voor kinesitherapie of thuisverzorging
 • getuigschrift voor uw werkgever of school
 • voor werknemers: getuigschrift voor uw ziekenfonds indien u het werk niet onmiddellijk hervat en er nog geen aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurde

 

Foto : Hospitalisatieafdeling Vasculaire Heelkunde